Tarieven


Inhoud

-Vergoeding Fysiotherapie
-Tarieven Parkinson2move

 
 

Vergoeding Fysiotherapie

In 2005 zijn de tarieven voor fysiotherapie vrijgegeven. Dit betekent dat fysiotherapeuten zelf hun prijzen mogen bepalen. De achterliggende gedachte is de wens van de overheid om een gezonde marktwerking tussen de diverse fysiotherapie praktijken te bevorderen. De keuze van een geschikte behandelaar (nu meer nog dan voorheen) ligt bij u.

Als fysiotherapeut heb ik geen contracten afgesloten bij de verschillenden zorgverzekeraars in Nederland. Waarschijnlijk komt u wel in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan fysiotherapiepraktijken die een contract met een verzekeraar willen. Hierdoor neemt met name de administratieve druk voor de fysiotherapeut enorm toe.

De belangrijkste reden dat ik zonder contracten werk is dat ik mijn tijd liever besteed aan de therapie. Vergoeding van de behandeling kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam om van te voren even uw polis te raadplegen en te informeren hoe de declaratie voor fysiotherapie in uw geval geregeld is en wat de voorwaarden zijn. U ontvangt hiervoor een factuur. Afhankelijk van uw type verzekering, ontvangt u van uw verzekeraar (een deel) van de kosten terug.

Tarieven Parkinson2move

Fysiotherapie:

Wekelijkse groepstraining (vrijdagmiddag, deelname maximaal 6 personen):